مهندس هادی بدری

شرح وظایف:

 • نظارت و سرپرستی واحد های تابعه در حدود اختیاراتی که از طرف مدیر عامل و هیئت مدیره تفویض گردیده است.
 • اتخاذ تصمیم در ارتباط با وظایف و مسئولیت های حوزه
 • تقسیم کار و تفویض اختیار به روسای واحد های تحت سرپرستی در حدود اختیارات
 • بررسی و تصویب صورت های مالی
 • تصمیم گیری پیرامون تامین منابع مالی
 • تصمیم گیری پیرامون تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان
 • چگونگی استفاده بهینه از منابع مالی موجود و نظارت به وضعیت نقدی سازمان
 • ارائه نقطه نظرات در تدوین آیین نامه های مالی و اداری
 • انجام سایر اموری که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد
 • توجه و رسیدگی کامل به نیاز های رفاهی و خدماتی کارکنان با هدف ارتقاء سطح انگیزش آنان و افزایش راندمان کار
 • پیگیری دقیق کلیه حقوقات قانونی کارکنان در قالب ارتقاء گروه ، انتصابات و سایر حقوقات متعلقه
 • نظارت کامل بر حفظ و نگهداری و بهره برداری از اموال سازمان و هماهنگی لازم با قسمت های مربوطه

آتش پاد دوم جلیل ستاری  

شرح وظایف:

 • نظارت بر نحوه خدمت کادر عملیات بمنظور حصول اطمینان از آمادگی مداوم جسمی و روحی کارکنان درایستگاهها ونظارت براجرای برنامه های آموزشی وعملیاتی.
 • بررسی و کنترل آمار وکلیه گزارشات حوادث و سوانح اظهار نظر و ارجاع آن به مقامات مافوق.
 • برنامه ریزی درخصوص تامین تجهیزات مورد نیاز حوزه عملیاتی وایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت امر.
 • مطالعه و آگاهی موثرترین نحوه پیشگیری و مقابله با حوادث و آماده نگهداشتن واحدها.

 

سرآتش یار پدرام اقدسی

 

شرح وظایف:

 

پیشنهاد و بررسی دوره‌های آموزشی ضمن‌خدمت جهت پرسنل سازمان در سطوح مختلف عملیاتی و اداری و تعیین سرفصل و روشهای ارائه دوره

طراحی دستورالعمل های نیازسنجی، برنامه ریزی، مدیریت اجرایی و ارزشیابی آموزشی

طراحی پودمانها و دوره های آموزشی مورد نیاز متناسب با نیازهای آموزشی شناسایی شده

تدوین خط مشی لازم در زمینه آموزش پرسنل ذیربط

ارائه دوره‌های آموزشی جهت بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی موردنیاز شهروندان

تدوین خط مشی در زمینه آموزش پرسنل ذیربط و شهروندان

اعمال سیاست های لازم برای جلب و جذب شهروندان در انجام امور مشارکتی در زمینه های مرتبط با خدمات سازمان

نظارت بر اجرای مطلوب دوره‌های مختلف آموزشی و ارزشیابی مناسب در پایان دوره

 

آتش پاد دوم علیرضا نوری

شرح وظایف:

 • تهیه وتنظیم طرحهای ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادث
 • مشارکت درتهیه وتوسعه مقررات ملی ساختمانی درموضوعات ایمنی
 • تجزیه وتحلیل حریق وحوادث و ارائه نتایج در راستای اهداف پیشگیری
 • تبادل اطلاعات با مراکز علمی وپژوهشی در موضوعات مرتبط
 • نظارت و کنترل ساختمانها در زمینه حفاظت دربرابر حریق وحوادث
 • ارائه روشهای نوین درجهت دست یابی به ایمنی از حریق دراماکن وتاسیسات شهری
 • مشارکت در برنامه های ایمن سازی شهر

 

 

 


 

1026618
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
کل بازدید
2189
2616
13295
13295
1026618


آی پی آدرس شما:54.234.228.78

Template Design:Dima Group