سابقه آتش نشانی تبریز،حداقل به 100 سال قبل بازمی گردد. بعضی مبداء سالی تاسیس اطفائیه ، درتبریز را به سال ۱۲۹۶ هجری شمسی نسبت می دهند هرچند که اسنادی دردست است که وجود تجهیزات آتش نشانی را به سالها قبل تر از آن دلالت میدهد . برخی ورود پمپ های دستی دوطرفه به تبریزرا که 160 سال پیش توسط قوای روسیه تزاری صورت گرفته مبداء تاسیس و راه اندازی تشکیلات اطفائیه درایران عنوان کرده اند اما (( برج یانقین )) که نماد برج آتش نشانی های کشور میباشد ، 100 سال پیش درمحوطه اداره اطفائیه قدیم وسازمان آتش نشانی فعلی بناء گردیده ونقش دیده بانی و خبرگیری را ایفاء می کرد .آتش نشانی تبریز ، تا سال ۱۳۷۱ به صورت واحد واداره ای غیرمستقل زیر نظر بلدیه وشهرداری تبریـــز خدمت می کرد تا اینکه درسال ۱۳۷۱ اساسنامه تشکیل سازمان به تصویب وزارت کشور رسید .

دراجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری ها ، اساسنامه (( سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز )) مشتمل بر ۴ فصل و  ۳۵ ماده و ۱۹ تبصره و ۸۱ بند و با سرمایه اولیه ۸۹۴,۲۰۰,۰۰۰ریال به امضای وزیرکشوروقت ( عبداله نوری ) رسید .

در ماده دوم اساسنامه سازمان آتش نشانی تبریز هدف ازتشکیل این سازمان بشرح زیر اعلام شده است :

۱- نجات جان انسانها ، مهارواطفاء حریق وحفاظت ازثروت های ملی درمقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن .

۲- برنامه ریزی وتعیین خط مشی درامورمربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی.

۳- آموزش های لازم درامورآتش نشانی و خدمات ایمنی درسطوح مختلف سازمان برای کارکنان وافراد خارج از سازمان طی برنامه های زمان بندی شده .

۴- ایجاد و توسعه ایستگاههای مورد نیاز ، بهره برداری ازآنها .

۵- نظارت برعملیات موسسات ، شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امورآتش نشانی و خدمات ایمنی.

۶- انجام ترتیبات لازم جهت مقابله وتمهیدات لازم جهت کاهش آثارسوء ناشی ازحوادث وسوانح طبیعی و غیرطبیعی .

۷- نظارت و کنترل برتحقق شرایط ایمنی ساختمانهاواستانداردهای تجهیزاتی ساختمانها درمقابل سوانح گوناگون ( زلزله ، آتش سوزی ، برق گرفتگی ، سیل ، بمباران های شیمیائی ،اتمی و ....)

هم اکنون این سازمان با یک اداره مرکزی و 21 ایستگاه درسطح شهر، دارای 586 نفر پرسنل می باشد که ازاین تعداد 491 نفر نیروی عملیاتی ( اطفای حریق ونجات ) بوده و 70 نفر نیز پرسنل اداری و خدماتی می باشند . ضمن آنکه سالانه درحدود 77 نفر سربازوظیفه درواحدهای عملیاتی این سازمان خدمت می کنند .این سازمان دارای چهار معاونت شامل : معاونت اداری ومالی ، معاونت آموزش ، پیشگیری و معاونت عملیات می باشد .

ادارات روابط عمومی ، حراست و پایـــگاه مقاومت نیز مستقیماً زیر نظر مدیریت سازمان فعالیت می کنند.

 

 

 


 

2362517
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
کل بازدید
1261
4577
41960
41960
2362517


آی پی آدرس شما:18.210.22.132

Template Design:Dima Group