با واکنش سریع آتش نشانان آتش سوزی دفتر بیمه در چهار راه بهشتی تبریز، اطفاء حریق شد.


به گزارش روابط عمومی، بعد از ظهر امروز طی گزارشات شهروندان به سامانه ۱۲۵ و با اعلام مشاهده دود غلیظ از پنجره ساختمان، آتش نشانان ایستگاه شماره یک به فرماندهی جلیلی جهت بررسی و اطفاء، عازم محل حادثه شدند.
موسوی سرپرست روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در این باره بیان داشت؛ آتش نشانان پس از حضور سریع در محل حادثه شاهد متصاعد شدن دود غلیظ از محل پنجره ساختمان شدند که نشان از احتمال وقوع آتش سوزی نسبتا شدیدی در دقایق بعد را می داد که آتش نشانان بدون اتلاف وقت و با استفاده از نردبان دستی و با ورود به داخل ساختمان از راه پنجره، آتش سوزی را به سرعت مهار و اطفاء حریق کردند.
وی افزود؛ این آتش سوزی که در اثر اتصال برق در سیستم کولر رخ داده بود، محل دفتر دچار دودزدگی شدید و خسارات مالی شده و خوشبختانه صدمات جانی نیز وجود نداشت.