صبح امروز آتش نشانان یک بهله جغد را از داخل یک مغازه سوپر مارکت،واقع در چهار راه منصور به دام انداختند.

به گزارش ستاد خبری، صبح امروز با اعلام ورود یک بهله جغد به داخل یک باب مغازه سوپر مارکت واقع در چهار راه منصور،آتش نشانان ایستگاه شماره 1 به محل حادثه اعزام و اقدام به دام انداختن آن کردند.

مطلبی مدیر روابط عمومی آتش نشانی تبریز، با بیان این خبر گفت: آتش نشانان بلافاصله پس از حضور در محل ، جغد را زنده به دام انداخته و پس از رها سازی در طبیعت به ایستگاه مروبطه مراجعت کردند.