عصر امروز آتش نشانان یک قلاده راسو را به دام انداختند

به گزارش ستاد خبری، عصر امروز با اعلام مشاهده یک قلاده سمور وحشی در استخر یک مهمانسرا واقع در جاده ائل گلی و اطلاع رسانی این مورد به مرکز پیام ۱۲۵، آتش نشانان ایستگاه شماره ۸ جهت به دام انداختن راسو عازم محل شدند.
گفتنی است آتش نشانان پس از حضور در محل با استفاده از تجهیزات نجات راسو را به دام انداخته و سپس در محیط طبیعت آزاد کردند.