به گزارش ستاد خبری سازمان...

پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط یک قلاده سگ به اعماق چاه، آتش نشانان ایستگاه ۱۳  به سرعت در ساعت ۲۱:۲۱ دقیقه  امشب  به جاده مایان - روستای الوار سفلی روانه شدند.

حسینی فرمانده گروه نجات در باره این عملیات گفت : نیروهای عملیاتی بی درنگ پس از برپایی کارگاه در دهانه چاه، با استفاده از تجهیزات مخصوص نجات وارد چاه شدند و سگ را زنده از چاه خارج کرده و تحویل افراد حاضر در کارگاه کردند.

آتش نشانان در پایان عملیات با ارایه توصیه های ایمنی به ایستگاه مربوطه بازگشتند.