عصر امروز آتش نشانان یک حلقه مار را از داخل موتور خودرو پراید خارج و به نگرانی مالک پایان دادند.

به گزارش روابط عمومی، مطلبی با بیان این مطلب گفت: طی گزارشات شهروندان به سامانه 125 و در خواست کمک رسانی از سوی آتش نشانان مبنی بر مشاهده یک حلقه مار در قسمت موتور خودرو، ستاد فرماندهی گروه نجات ایستگاه شماره 4 را به فرماندهی بهاری عازم محل حادثه کرد.
وی درباره عملیات امدادی آتش نشانان گفت: آتش نشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات نجات مار را به دام انداخته و با آزاد سازی در طبیعت به ایستگاه مربوطه باز گشتند.

?وی تاکید کرد: در این گونه مواقع جهت پیشگیری از وقوع خطرات مارگزیدگی ،قبل از هر گونه اقدام ناایمن با سامانه 125 تماس برقرار کرده و از انجام هر اقدامی که باعث رها سازی نا ایمن مار در محل های تردد شهروندان باشد، خودداری کنند.