به گزارش ستاد خبری سازمان ....

  

 پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125 از سوی ساکنان یک ساختمان مسکونی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تبریز نیروهای عملیاتی ایستگاه ۷ باغمیشه را ساعت ۱۹:۲۱ دقیقه امروز دوشنبه مورخه ۹۵/۰۹/۱۵ عازم محل کرد.
به گفته علیزاد فرمانده آتش نشانان، یک بهله پرنده شکاری عقاب با ورود به قسمت حیاط یک ساختمان مسکونی موجب نگرانی ساکنان این ساختمان شد که آتش نشانان بلافاصله با بکارگیری تجهیزات مخصوص و با احتیاط کامل، این پرنده را زنده به دام انداختند.