طی حکمی از سوی مهندس محمد قلی‌زاده علی علمی به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان آتش نشانی تبریز منصوب شد.

گفتنی است وی قبلا سمت معاون اجرایی سازمان پارکها و کارشناس مطالعات و پژوهش شهرداری تبریز را بر عهده داشت.