نشست صمیمی مهندس قلی‌زاده مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز با آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۴