دکتر شهرتی فر فرماندار تبریز، امشب به صورت سرزده از آتش نشانی تبریز دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی، دکتر شهرتی فر فرماندار تبریز امشب  با حضور در ایستگاه شماره 2 راه آهن با آتش نشانان دیدار کردند و از آمادگی عملیاتی آتش نشانان ابراز رضایت کردند.